• 3Q sveikatos ugdymo studijos

  3Q sveikatos ugdymo studijos – tai asmenybės brandos ir visapusiškos sveikatos – fizinės, psichinės ir socialinės – ugdymas per savęs pažinimą ir tvarių įgūdžių bei įpročių formavimą

 • 3 klausimai savęs pažinimui

  3Q simbolika atspindi studijų metodą, kurį sudaro 3 klausimai savęs pažinimui:
  Kas aš esu?
  Koks aš esu?
  Ko aš siekiu?

 • 3Q simbolika

  3Q simbolika atspindi studijų metodą, kurį sudaro 3 brandžios asmenybės kokybės:
  Motyvacija
  Įgūdžiai
  Sąmoningi įpročiai

 • 3Q simbolika

  3Q simbolika atspindi studijų metodą, kurį sudaro 3 visapusiškos sveikatos koeficientai: Fizinė sveikata
  Psichinis stabilumas
  Socialinė darna

Kasdien fiziškai nepakankamai aktyvūs yra 4 iš 5 Lietuvos moksleivių
Maždaug kas 3-4 moksleivis mokykloje patiria patyčias
Vienas pagrindinių depresyvumo požymių – nenorėjimas nieko veikti – pasireiškia beveik kas antram
Pusė moksleivių atsibudę ryte nesijaučia pailsėję, 1 iš 5 patiria sunkumų užmigti
Žudytis bandė kas 10 šalies moksleivis, planavo – net 15 proc., galvojo – beveik kas 4
Net trečdalis nesijaučia ramūs ir atsipalaidavę

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tyrimas (HBSC, 2018 m.), „Lietuvos moksleivių gyvensena ir sveikata“, amžiaus vidurkis – 14 m.

mergaitė su obuoliu

„Sveikata – tai fizinė, psichinė (angl. mental) ir socialinė gerovė, o ne tik ligos ar negalios nebuvimas.“

- Pasaulio sveikatos organizacija (PSO)

„Sveikata – tai ne tik ligų ir fizinių defektų nebuvimas, bet ir fizinė, dvasinė bei socialinė žmonių gerovė.“

- LR sveikatos sistemos įstatymas

3Q sveikatos ugdymo studijų programa pradinių klasių moksleiviams parengta, atsižvelgus į:

• Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) atliktus Lietuvos vaikų sveikatos tyrimus;

• Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) bei LSMU rekomendacijas,

• Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus sveikatos politikos dokumentus – Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą

• Geros mokyklos koncepciją.

Taip pat apima visų trijų sveikatos aspektų – fizinio, psichinio, socialinio – ugdymą.

3Q sveikatos ugdymo studijų šaltinis – moksliniais tyrimais pagrįstos praktikos iš klasikinės jogos. Studijų turinys yra įvertintas nepriklausomų šalies psichologų ir fizinio ugdymo specialistų kaip saugus ir tinkamas dėstyti šalies pradinukams, atitinkantis pradinių klasių moksleivių raidą.

Kadangi siekiama realaus pokyčio fizinei, psichinei ir socialinei vaikų sveikatai, 2020–2021 mokslo metais planuojami 3Q sveikatos studijų poveikio tyrimai, kuriuos organizuos ir vykdys Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Šveicarijos tyrimų institutas „Ranas Ltd.“.

Kaip socialinė iniciatyva ir pilotinis projektas 3Q sveikatos ugdymo studijos keliose šalies mokyklose startavo nuo 2020 m. rudens. Ateityje numatoma vystyti projektą taip, kad šių studijų moduliai būtų integruoti į visą mokyklinį laikotarpį – pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą.

Siekiant realių pokyčių, 3Q sveikatos ugdymo studijos bus integruojamos į kasdienę mokyklos dienotvarkę per šių praktikų įgyvendinimą:

•    Savaitinė pamoka
•    Kasdienės pratybos:

-        Rytinė dėmesingumo (iki 5 min.),

-        Popamokinė atsipalaidavimo (iki 10 min.).

3Q sveikatos ugdymo studijos

Fizinei sveikatai
Psichinei sveikatai
Socialinei sveikatai
joga

Fizinei sveikatai

• Dinaminės ir statinės kūno padėčių sekos

• Gyvensena pagal gamtos ciklus

• Kūno higiena

„Fizinė sveikata suprantama kaip žmogaus organizmo būklė, kai jis integraliai funkcionuoja, pats viską atlieka, neserga, neturi negalios.“

- LR ŠMM Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programa

berniukas

Psichinei sveikatai

• Dėmesingumo praktikos

• Emocijų įvaldymo technikos

• Atsipalaidavimo praktikos

• Kuriamosios vaizduotės lavinimo technikos

„Psichikos sveikata yra suprantama kaip vidinės gerovės būklė, pasireiškianti adekvačiu tikrovės suvokimu, asmenybės galių raiška ir emociniu dvasiniu atsparumu įprastiniams gyvenimo iššūkiams.“

- LR ŠMM Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programa

mergaite laiko obuoli

Socialinei sveikatai

• Tikslų formulavimas

• Savidrausmės praktikos socialiniam sąmoningumui ugdyti ir patyčių, agresijos, rizikingo elgesio prevencijai

„Socialinė sveikata suprantama kaip būsena, apimanti teigiamą savęs ir kitų vertinimą, pasitenkinimą tarpasmeniniais santykiais, gebėjimą bendrauti.“

- LR ŠMM Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programa

3Q sveikatos ugdymo studijų partneriai

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas

Kontaktai

Kontaktinis asmuo dėl 3Q sveikatos ugdymo studijų:

Direktorė Vaiva Baltramiejūnaitė-Čepaitė

Tel.: +370 687 18820

El. paštas: [email protected]